• VERTROUWENSPERSOON & CORONA

VERTROUWENSPERSOON & CORONA

Hier leest u meer over de aangepaste dienstverlening van de vertrouwenspersonen van Resolute met als doel de gezondheid van u én onze vertrouwenspersonen te beschermen en daarbij onze dienstverlening zoveel als mogelijk voort te zetten zoals u van ons gewend bent. Klik hiervoor op 'lees meer'.

Wij wensen u allen veel sterkte in deze moeilijke tijden. We hopen elkaar binnenkort weer in levenden lijve en in goede gezondheid kunnen ontmoeten.


Bereikbaarheid
Zoals altijd zijn wij per telefoon en e-mail bereikbaar, in ieder geval binnen onze kantoortijden en zeker ook daar buiten.

Contact
Contacten met de vertrouwenspersoon zullen de komende tijd zoveel mogelijk telefonisch of via video-contact plaatsvinden.  Voor besprekingen met meerdere aanwezigen kijken we met elkaar naar de wijze van samenkomst. Bij een keuze voor een videobespreking, begeleiden en instrueren we u vanzelfsprekend bij het inbellen.

In ieder geval geldt dat wij de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Dat wil zeggen zoveel mogelijk vanuit huis zaken organiseren. En wanneer onze mensen u of jou wel fysiek treffen dan is dat met een begroeting zonder handen schudden. En verder zal ook de geadviseerde afstand van minimaal 1,5 meter in acht worden genomen.