• WELKOM

WELKOM

Als werkgever wil je je medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Je bent dit, volgens de ARBO-wet zelfs verplicht. In de meeste organisaties is de werksfeer goed. Toch kan ook hier bij medewerkers de behoefte ontstaan om zorgen of problemen in het werk of de organisatie te bespreken. En dan juist met iemand anders dan de leidinggevende(n) of collega's.

Een (externe) Vertrouwenspersoon kan hierbij uitkomst bieden. De Vertrouwenspersonen van Resolute zijn gecertificeerd, LVV-geregistreerd, hebben een uitgebreide ervaring in vele branches en zijn te typeren als zakelijk betrokken. Zij bieden de klager/melder een luisterend oor en ondersteunen de klager/melder met een oplossingsgerichte, de-escalerende basishouding.

Resolute Vertrouwenspersonen is onderdeel van de Resolutegroep, waaronder ook Resolute Mediation valt.