• ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

De term Ongewenste Omgangsvormen staat voor grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Als je dit meemaakt kan je bij de vertrouwenspersoon terecht.
Om hierover te praten en om te bekijken wat je zou kunnen ondernemen.

Resolute Vertrouwenspersonen werkt landelijk en vanuit zakelijk-betrokken perspectief.