• WERKWIJZE

WERKWIJZE

Organisaties zetten de functie van vertrouwenspersoon in om een veilige, integere werkplek voor werknemers te realiseren en te waarborgen. Resolute helpt graag op eigen wijze daarbij.  

Werknemers kunnen tegen zaken aanlopen, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als op het vlak van integriteit. Resolute Vertrouwenspersonen ondersteunen door te luisteren en voortvarend te helpen zodat je een keuze kunt maken voor het vervolg. 

Werkwijze Resolute voor organisaties 
Tevreden medewerkers die een veilige werkplek ervaren zijn het meest productief. Als organisatie is zorgen voor een veilige werkplek dus meer dan voldoen aan een wettelijke en morele verplichting. Het levert u ook in bedrijfsresultaat iets op. Bovendien profileert u zich als goede werkgever. 

De functie van vertrouwenspersoon heeft binnen iedere organisatie een andere invulling. Graag kijkt Resolute Vertrouwenspersonen met u hoe dit te organiseren voor uw organisatie. Voldoen aan wettelijke verplichtingen én aansluiten bij organisatieregels en - gebruiken. En welke andere, misschien niet zo voor de hand liggende, mogelijkheden zijn er. 
Vanzelfsprekend kijken wij ook met u hoe het budget eruit kan zien en hoe we daarin een passend tariefvoorstel kunnen doen. 


Werkwijze Resolute voor werknemers
Wanneer je met een Resolute Vertrouwenspersoon in contact wil komen, bel je met 06-16 61 99 96. Er wordt dan kort met je gekeken naar wat er speelt en waar je werkt.
Aansluitend zal een van onze vertrouwenspersonen, desgewenst die van jouw keuze, met je contacten om het vervolg met elkaar te bespreken en op te pakken. Samengevat betekent dit veelal dat jij vertelt wat er precies aan de hand is, de vertrouwenspersoon vervolgens aangeeft welke mogelijkheden er voor je zijn en samen met je kijkt naar het (eventueel) zetten van vervolgstappen. 
 
Uitgangspunt voor bovenstaande werkwijze is dat je organisatie een samenwerkingsovereenkomst heeft met Resolute Vertrouwenspersonen. Is dat niet het geval dan kun je nog steeds bij onze vertrouwenspersonen terecht. Hoe de bovengenoemde werkwijze dan anders is, hoor je dan gelijk aan het begin van het geprek. 


Verschil werkwijze Ongewenste Omgangvormen en Integriteit
Wanneer je met een probleem op het gebied van Ongewenste Omgangsvormen je tot de Resolute vertrouwenspersoon wendt, vindt dit altijd in volledige vertrouwelijkheid plaats en kun je zelf bepalen welke vervolgstappen je wilt zetten.

Bij het melden van een Integriteit-probleem, een misstand, is het organisatiebeleid bepalend voor je contact met de vertrouwenspersoon. Is het volledig vertrouwelijk en kan je zelf het vervolg bepalen? Of is de vertrouwenspersoon vanuit de organisatieregels genoodzaakt zelf melding te doen van de mogelijke misstand. De vertrouwenspersoon zal dit gelijk aan het begin met je bespreken.