• NIEUWS & MEDIA

NIEUWS & MEDIA

Huis voor de Klokkenluiders
Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als 'klokkenluider' aan de bel trekken. Met onderzoek naar misstanden. Of met onderzoek naar de behandeling van een klokkenluider, die geen last mag hebben van zijn of haar melding van een misstand. En door overheden, semipublieke instellingen en bedrijven te stimuleren hun integriteit te bewaken. Klik hier voor meer.

Week van de integriteit
Tijdens de Week van de Integriteit, ieder jaar begin december, ontplooien publieke en private partijen initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties, en door individuen. Klik hier voor meer. 

Initiatiefwet Vertrouwenspersonen
19 maart 2020 ingediend - klik hier voor meer.